Positieve sportcultuur

Logo Haagse norm

sv Die Haghe hecht veel waarde aan een positieve sportcultuur en is een club waar je heerlijk kan voetballen én waar je elkaar ontmoet en samen mooie herinneringen creëert.

 • sv Die Haghe is een vereniging waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, fysieke of mentale belemmeringen of sociale positie. Voor discriminatie en racisme is nimmer plaats.
 • sv Die Haghe is een vereniging waar iedereen veilig, met plezier, eerlijk en zorgeloos kan voetballen.

Bij sv Die Haghe zien we dat terug doordat:

 • iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat (teamgenoten, leden van Die Haghe, scheidsrechter, tegenstander en vrijwilligers
 • de regels en beslissingen van het team, trainer, leider, bestuur en KNVB worden geaccepteerd
 • er niet wordt gescholden en geen kwetsende/discriminerende opmerkingen worden gemaakt
 • iedereen netjes omgaat met het clubgebouw, de materialen van Die Haghe, zoals de trainingsballen en voetbaldoeltjes
 • iedereen het Die Haghe terrein schoon houdt en opruimt
 • ouders en verzorgers zo vaak mogelijk bij de wedstrijden van hun kind zijn, zowel bij thuis als uitwedstrijden (vervoer)
 • tijdens de wedstrijd door iedereen positief wordt aangemoedigd
 • niemand zich bemoeit met de arbitrage
 • iedereen de Die Haghe normen, waarden en gedragingen uitdraagt ook door elkaar op een respectvolle manier aan te spreken  

Haagse Norm

sv Die Haghe is aangesloten bij de Haagse Norm. De Haagse Norm is een initiatief geweest van de Gemeente Den Haag, KNVB en Haagse voetbalverenigingen. Gezamenlijk is vastgesteld wat als "normaal" wordt gezien op het niveau van spelers, arbitrage, trainers/coaches, bestuur en ouders. Belangrijk doel is dat met de Haagse Norm in de hand het gesprek kan worden gevoerd over wat er op en naast het veld gebeurt. Op de website van de Haagse Norm kun je hier meer over lezen.

Waarden en normen commissie

Deze commissie is door het bestuur ingesteld en heeft onder meer de volgende taken:

 • het binnen sv Die Haghe bevorderen en bewaken van een goede sfeer en positieve omgeving waarin iedereen, zowel leden als bezoeker, zich prettig voelt
 • het onderzoeken van conflicten en incidenten (hoor en wederhoor)
 • zorgdragen voor een voortvarende afhandeling van tuchrechtelijke zaken van de KNVB
 • het adviseren van het bestuur op het gebied van een positieve sportcultuur

De commissie bestaat uit:

Marcel Gordijn normenenwaarden@svdiehaghe.nl
Roman Schipper normenenwaarden@svdiehaghe.nl
Mark Gobee normenenwaarden@svdiehaghe.nl