Hoe is Die Haghe georganiseerd

sv Die Haghe is een vereniging van leden met als doel om het voetballen gezamenlijk te beoefenen en te organiseren.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan. De leden hebben het bestuur de bevoegdheid gegeven om de vereniging te besturen. Daarvoor legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de ALV.

Het bestuur bestaat uit:

Klaas Koffeman voorzitter (a.i.) voorzitter@svdiehaghe.nl
Wim van de Graaf secretaris info@svdiehaghe.nl
Brenda Steegers penningmeester penningmeester@svdiehaghe.nl
Gerhard Hagedoorn jeugdvoorzitter jeugdvoorzitter@svdiehaghe.nl
Hans van der Starre bestuurslid sponsoring sponsoring@svdiehaghe.nl
Hans Floor bestuurslid exploitatie  haflow@hotmail.com