Technische Commissie

De Technische Commissie houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.

De Technische Commissie bestaat uit

Wim de Jong Technisch Manager tc@svdiehaghe.nl
Vacature Hoofd Jeugdopleiding tcjeugd@svdiehaghe.nl
Dennis Christiaanse Lid TC jeugd  
Jordy Coene Lid TC jeugd  
Ton van der Starre Lid TC voorzitter@svdiehaghe.nl