Opzeggen lidmaatschap

Jammer dat je hebt besloten om het lidmaatschap van sv Die Haghe te beëindigen. Het is belangrijk dat opzegging op de juiste manier gebeurt om te voorkomen dat het lidmaatschap voor een jaar wordt verlengd.  

Opzeggen van het lidmaatschap van sv Die Haghe moet uiterlijk vóór 15 mei. Te laat opzeggen, betekent dat je de contributie voor het volgend seizoen verschuldigd bent.

Opzeggen kan op twee manieren en één van beide is voldoende:

- stuur tijdig een mail naar ledenadmin@svdiehaghe.nl. Vermeld daarbij de volledige naam en geboortedatum, OF

- ga naar je persoonlijke omgeving op de website en geef daar aan dat je opzegt. Hoe je inlogt op de website lees je hier.

 

We are sorry that you have decided to terminate your membership of sv Die Haghe. It is important that termination is done in the right way to avoid renewing your membership for another year.

Cancelling a membership of sv Die Haghe has to be done before 15 May.

Cancellation can be done in 2 ways:

- send an email in time to ledenadmin@svdiehaghe.nl. Please mention full name and date of birth.

- go to your personal area on the website and indicate that you want to cancel. How to log in to the website can be found here.