Vertrouwenspersonen

sv Die Haghe wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en met plezier kan voetballen. Wij hechten veel waarde aan een positieve sportcultuur en doen er alles aan om misstanden, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, te voorkomen. Onderdeel van een positieve sportcultuur is dat leden van sv Die Haghe een beroep kunnen doen op de vertrouwenscontactpersonen om een onafhankelijk aanspreekpunt te hebben, waar ze hun verhaal kunnen vertellen.

 

 

Onze vertrouwenspersoon is Marieke de Jong. De echtgenote van Bret Halsema die bij de veteranen van Die Haghe speelt. In het dagelijks leven werkt Marieke  als huisarts in een grote praktijk in het centrum van Den Haag. Zij kan worden bereikt via mail vertrouwenspersoon-marieke@svdiehaghe.nl

 

De rol van de VCP

Bij de VCP kun je terecht wanneer je te maken krijgt met onprettige omgangsvormen binnen het team, zoals pesten, uitsluiting om wat voor reden dan ook en grensoverschrijdend gedrag. Je kunt met je vragen ook bij de trainer of de coördinator terecht. Als trainer of coördinator kun je ook vragen hebben, die je gerust kunt voorleggen aan de VCP. De taken van de vertrouwenspersoon kunnen zijn:

 • een luisterend oor bieden;
 • adviseren over volgacties;
 • bijstaan tijdens gesprekken;
 • bemiddelen;
 • zoeken naar geschikte oplossingen;
 • eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
 • assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
 • (preventief) voorlichting geven.

 

Aanleidingen

Je kunt altijd bij de VCP terecht om moeilijke kwesties bespreekbaar te maken. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan om:

 • elk gedrag dat als onprettig of ongewenst wordt ervaren: grensoverschrijdende opmerkingen, ongepaste aanrakingen, elke vorm van seksuele intimidatie verbaal en non-verbaal
 • pesten en gepest worden
 • het gevoel hebben dat je wordt uitgesloten om redenen van huidskleur, seksuele geaardheid, geloof
 • bedreigingen en bedreigd worden
 • je maakt je zorgen om je eigen kind of een teamgenoot
 • je vraagt je af hoe je met bepaalde situaties moet omgaan

 

Vertrouwelijkheid

Dat wat je met de VCP bespreekt is en blijft vertrouwelijk. De VCP is verplicht tot geheimhouding. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij uitdrukkelijke, indien mogelijk schriftelijke toestemming van de melder.