Technisch beleid

Logo DH

Hier kunt u technisch beleidsplan van sv Die Haghe vinden. De visie, uitgangspunten en het technisch beleid worden beschreven voor alle teams van de vereniging.

Het technisch beleidsplan beslaat de periode 2018-2022, een periode van 5 seizoenen. Jaarlijks wordt het beleidsplan opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Onder aanpassingen vallen doelstellingen voor de korte termijn, acties en operationele zaken. De visie en hoofddoelstellingen worden alleen bij hoge uitzondering herzien en aangepast, omdat de effecten van het beleid pas na een langere termijn zichtbaar worden. De voorkeur gaat uit naar het volgen van dezelfde koers, ook bij eventuele tegenvallers.

 

Downloads: