Vrijwilligersbeleid

sv Die Haghe heeft heel veel vrijwilligers die elke dag voor de club klaar staan. Trainers, coördinatoren, bestuursleden, scheidsrechters, maar ook de mensen die de was en klussen doen, bardiensten draaien en zij die onzichtbaar heel waardevol voor de club zijn.

sv Die Haghe kan niet zonder de vrijwillige inzet van iedereen. Elke inzet, hoe klein of groot ook, is nodig en wordt gewaardeerd. Immers, vele handen maken licht werk.

Beleid

Sinds het seizoen 2018/2019 heeft Die Haghe vrijwilligersbeleid om de inzet van vrijwilligers te vergroten. Dit beleid is ingezet vanuit de gedachte dat de vereniging van ons allemaal is en wij daar allemaal een steentje aan bijdragen. Het beleid is succesvol want het leidt tot meer vrijwillige inzet van leden. Ook is er meer gelijkheid ontstaat tussen leden die zich inzetten met hun tijd en inspanningen en anderen, die dit niet doen maar de financiële bijdrage betalen.

De belangrijkste punten van het beleid zijn:

  • voor elk spelend lid is een vrijwilligersinzet verplicht. Voor leden jonger dan 16 jaar wordt deze inzet overgenomen door ouders/verzorgers
  • bij de start van elk seizoen wordt per gezin op hetzelfde adres €90 geïnd. Dit is verplicht. Restitutie van dit bedrag of weigeren om dit bedrag te betalen, betekent dat niet kan worden gespeeld
  • leden kunnen zich aanmelden en inzetten voor taken die ze leuk vinden. Deze taken zijn afgestemd op de behoefte van de vereniging en zijn te vinden op de website
  • de taak "lijnrechter" is in beginsel een taak van de leden zelf/oudertaak en geen vrijwilligerstaak. Teams vanaf O13 die deze taak het gehele seizoen voor zowel thuis- als uitwedstrijden door één of meerdere (max 4) vaste vrijwilligers laten verrichten, vormen hierop een uitzondering. Deze vrijwilligers worden dan geacht hun taken te hebben verricht.
  • spelleiding tot en met leeftijdsgroep O12 is een oudertaak en geen vrijwilligerstaak
  • via het roostersysteem op de website kunnen leden zichzelf inroosteren voor bepaalde taken

 

Downloads: