Wie zijn wij? De vrijwilligerscommissie

sv Die Haghe is een vereniging die volledig draait op de inzet van onze vele vrijwilligers en daar zijn we als club enorm trots op!

sv Die Haghe is a club that runs entirely on the efforts of our many volunteers and we, as a club, are enormously proud of that!

Het is als vereniging altijd een uitdaging om aan voldoende vrijwilligers te komen. Met al het werk wat er te doen is, zijn er nooit handjes genoeg. Maar ieder die z’n steentje bijdraagt doet verschrikkelijk goed werk voor de vereniging!

Om alle werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten te volgen en in goede banen te leiden en om de inzet te koppelen aan de taken die nog open staan, is de Vrijwilligerscommissie opgericht. En ja, ook deze commissie bestaat natuurlijk uit vrijwilligers!

De taak van de commissie is het gezicht te zijn van de vereniging: welke werkzaamheden zijn er, wie wil en vooral kán wat doen en hoe knopen we dit goed aan elkaar? Bar- en keukendiensten zodat iedereen z’n kopje koffie krijgt, trainers/leiders/scheidsrechters zodat alle wedstrijden kunnen worden gespeeld, mensen die zorgen dat ons terrein en kleedkamers verzorgd en onderhouden blijven,  vele administratieve taken zoals wedstrijdsecretariaat, leden- en contributieadministratie: het zijn allemaal vrijwilligerstaken; zelfs ons bestuur…..…allemaal vrijwilligers!

Met deze nieuwe commissie hopen wij dat het makkelijker wordt om werkzaamheden en vrijwilligers binnen onze vereniging in kaart te brengen en aan elkaar te koppelen.

Wil je meehelpen of heb je vragen over het reilen en zeilen binnen onze mooie club? De vrijwilligerscommissie zal je op weg helpen.  Regelmatig zijn wij te vinden in de kantine of langs de velden, maar je kunt ons ook mailen: vrijwilligers@svdiehaghe.nl 

Van links naar rechts op de foto: Marit Westmaas, Nicole Coene, Eva Grossat en Margreet Drijvers

English

As a club, it is always a challenge to find enough volunteers. With all the work there is to do, there are never enough. But everyone who does his or her bit is doing a terribly good job for the club!

The Volunteers Committee was set up to monitor and manage all the work done by the volunteers and to link their efforts to the tasks that are still open. And yes, this committee also consists of volunteers, of course!

The task of the committee is to be the face of the club: what activities are there, who wants to and especially can do what and how do we link this together? Bar and kitchen duties so that everyone gets his or her cup of coffee, trainers/leaders/referees so that all matches can be played, people who ensure that our grounds and changing rooms are maintained and cared for, many administrative tasks such as match secretariat, membership and contribution administration: they are all voluntary tasks; even our board........all volunteers!

With this new committee, we hope that it will be easier to map out activities and volunteers within our club and link them together.

Would you like to help or do you have questions about the ins and outs of our beautiful club? The Volunteers Committee will help you on your way.  You can find us regularly in the canteen or along the fields, but you can also email us: vrijwilligers@svdiehaghe.nl

From left to right on the photo: Marit Westmaas, Nicole Coene, Eva Grossat en Margreet Drijvers