Van de bestuurstafel september 2023

Het seizoen is weer begonnen, de bal rolt weer. Vele vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat de vereniging weer gaat draaien na de zomerstop.

In de afgelopen periode hebben de volgende zaken de aandacht gevraagd van het bestuur. 

Lees meer

Kort verslag ALV

Op 18 mei heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is een update gegeven over de financiën van de club en is er uitgebreid gediscussieerd over het beleidsplan.

Lees meer