Kort verslag ALV

Op 18 mei heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is een update gegeven over de financiën van de club en is er uitgebreid gediscussieerd over het beleidsplan.

Ondanks het geringe aantal aanwezigen was het een vruchtbaar overleg. Het bestuur heeft goede feedback op het concept beleidsplan ontvangen en deze zal worden verwerkt. De ingeslagen weg wordt echter volledig ondersteund en daarmee is het beleidsplan richtinggevend voor de komende 4 jaar.

Het bestuur heeft de ALV geïnformeerd over de financiën. Voor dit seizoen is dankzij de steunpakketten van de overheid en het terugdringen van kosten de financiële situatie onder controle.

De ALV is akkoord gegaan met de invoering van de selectiebijdrage voor de spelers van de selectieteams in de jeugd, ingaande aankomend seizoen, 2021-2022. Met deze bijdrage worden de kosten van de faciliteiten die de selectie teams krijgen (een gecertificeerde trainer, extra training, materiaal, kleding) grotendeels gedekt. Deze faciliteiten worden nu nog betaald uit de algemene middelen voor de jeugd. Met deze selectiebijdrage, voor zaken waar de teams zelf belang bij hebben, is er geld om te investeren in het breedtevoetbal bij de jeugd.

Bestuursnieuws Overzicht