Van de bestuurstafel september 2023

Het seizoen is weer begonnen, de bal rolt weer. Vele vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat de vereniging weer gaat draaien na de zomerstop.

In de afgelopen periode hebben de volgende zaken de aandacht gevraagd van het bestuur. 

 

Er is een communicatieplan opgesteld welke naar de toekomst verder uitgewerkt gaat worden. We merken dat er meer lijn in de communicatie van de vereniging wenselijk is. Dit plan is een eerste aanzet.

Als in de vorige update zijn we nog bezig met de zoektocht naar nieuwe bestuursleden - er zijn inmiddels veel mensen benaderd met het verzoek om een bijdrage te leveren aan de vereniging, als bestuurslid of anderszins. Geen eenvoudige opgave omdat veel mensen aangeven zich niet te willen inzetten. Naast dat wij actief mensen benaderen kunt u via een simpele email aan info@svdiehaghe.nl met ons in gesprek komen.

De organisatie van het 100 jarig bestaan – het budget is besproken. Activiteiten en genodigden voor zowel 1 als 4 november zijn besproken. Het wordt in alle opzichten geweldig!

De jaarcijfers van vorig seizoen zijn besproken. Hierbij is er ook aandacht besteed aan maatregelen die gaan borgen dat we als vereniging financieel gezond blijven.

Nieuwe sponsoren – er zijn een aantal nieuwe sponsoren aangetrokken voor de vereniging. Goed nieuws! De meeste borden zijn ondertussen geplaatst langs het veld en de website is aangepast met de nieuwe sponsoren. Mocht u denken daar wil ik meer van weten; sponsoring@svdiehaghe.nl

Onderhoud en financiering – op dit moment is er geen actief onderhoudsplan. Gekeken is wie beschikbaar is om hieraan te werken voor de vereniging. Verder is er besproken hoe toekomstige investeringen, maar ook voor het reguliere onderhoud, gefinancierd kunnen worden.

Eigen consumpties – barbeleid is nogmaals doorgenomen waarbij richting verschillende partijen het barbeleid van 1 consumptie per barshift (nogmaals) gecommuniceerd wordt.

 

ALV – de ALV is gepland op woensdag 29 november. Hier zal nog apart over gecommuniceerd worden.

 

 

Bestuursnieuws Overzicht