Algemene Leden Vergadering, verplaatst naar woensdag 30 november 2022

Het bestuur van sv Die Haghe heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering, te houden op woensdag 30 november aanstaande, om 20:00 uur in het clubgebouw aan de Wijndaelerweg. De agenda is bij deze convocatie bijgevoegd. 

De overige stukken zijn binnenkort op  deze pagina te benaderen door in te loggen in uw persoonlijke omgeving op de website. Hoe u inlogt kunt u hier lezen. Mocht u daarover vragen hebben of problemen met inloggen hebben, neem dan via de mail contact op met de ledenadministratie, ledenadmin@svdiehaghe.nl

Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd aan de ALV deel te nemen. Coaches, teamouders en aanvoerders van seniorenteams hierbij in het bijzonder.

U kunt zich, gaarne onder vermelding van ‘ALV november 2022’ voor de ALV opgeven bij het secretariaat. Ook afmeldingen kunt u richten aan: info@svdiehaghe.nl .

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Leonard Hogerbrugge, secretaris

Bestuursnieuws Overzicht