Rookvrij Die Haghe

Vanaf 1 oktober 2020 is sv Die Haghe grotendeels rookvrij. Alleen op bepaalde plekken mag nog worden gerookt. Deze staan duidelijk aangegeven.

Uit de ledenraadpleging blijkt dat ruim 90% van de leden een rookvrije sportvereniging wil. De leden hebben zich duidelijk uitgesproken dat roken en sporten eigenlijk niet samen gaan en dat onze kinderen niet moeten worden blootgesteld aan de gevaren en verleiding van roken.

Vanaf 1 oktober 2020 wordt het sportpark Ockenburg, voor zover dit sv Die Haghe betreft, zoveel mogelijk rookvrij. Er zal alleen nog op bepaalde plekken mogen worden gerookt. Dit is een hoek op het terras aan de kant van veld 6 en een plek tussen het clubgebouw en de kleedkamers. Op de rest van het sportpark mag dus niet meer worden gerookt.