Hoe is Die Haghe georganiseerd

sv Die Haghe is een vereniging van leden met als doel om het voetballen gezamenlijk te beoefenen en te organiseren.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan. De leden hebben het bestuur de bevoegdheid gegeven om de vereniging te besturen. Daarvoor legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de ALV.

Het bestuur bestaat uit:

Ton van der Starre voorzitter voorzitter@svdiehaghe.nl
Leonard Hogerbrugge secretaris info@svdiehaghe.nl
Theo de Wit penningmeester penningmeester@svdiehaghe.nl
Margreet Drijvers bestuurslid jeugd jeugdvoorzitter@svdiehaghe.nl
Hans van der Starre bestuurslid sponsoring sponsoring@svdiehaghe.nl
Kees de Groot algemeen bestuurslid