TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING - 29 NOVEMBER 2023

Op 29 november jl. vond de najaars-ALV van s.v. Die Haghe plaats, die bezocht werd door ongeveer vijftig leden. In het bijzonder kregen twee punten de aandacht: De financiële situatie en de bestuurssamenstelling.

Door forse tegenvallers in zowel inkomsten als uitgaven in vorig en huidig seizoen, zullen er veranderingen doorgevoerd moeten worden. Het bestuur zal in ieder geval scherp(er) oog houden op inkomsten en vooral uitgaven, zodat er geen onherstelbare schade ontstaat. Dit zal in alle aspecten en voor alle geledingen van het verenigingsleven betekenen dat niet altijd alles (meer) kan wat men graag zou willen. 

Wat de samenstelling van het bestuur betreft, blijkt er helaas sprake van leden die hun functie neerleggen. Naast de al bestaande vacature voor een voorzitter, komt de functie vrij van secretaris. Huidig secretaris Leonard Hogerbrugge verblijft langdurig in het buitenland. Tijdens de ALV gaven bestuursleden Sylvia Huisman, Casper Sterk en Margreet Drijvers om uiteenlopende redenen aan versneld af te treden. Daar staat tegenover dat Hans Floor zich beschikbaar stelt en tijdens de ALV benoemd werd als ‘bestuurslid exploitatie’. Naast hem blijven Brenda Steegers, penningmeester sinds juni 2023 en Hans van der Starre (sponsorzaken) betrokken als bestuursleden. Aanvulling is uiteraard hoognodig.

 

Tijdens de ALV zijn Natasja van der Laan en Sylvia Huisman benoemd tot ‘lid van verdienste’. Zij worden tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari a.s. om 19.00 uur gehuldigd, evenals de jubilarissen qua lidmaatschapsjaren.

 

 Verder

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie zal om 18.00 uur een korte bijzondere ALV plaatsvinden, waarin de leden in ieder geval bijgepraat zullen worden over de twee hierboven genoemde zaken: financiën en bestuur. Volg de afzonderlijke aankondigingen!

In de loop van januari volgt ook een oproep voor diverse vrijwilligersvacatures. Zonder vrijwilligers kan Die Haghe niet bestaan. We roepen alle leden op om je krachten en talenten in te zetten voor de club! Houd de website en je mailbox de komende tijd goed in de gaten.

 

 Het bestuur

Club nieuws Overzicht