Algemene Leden Vergadering 7 juni

Op woensdag 7 juni 2023, om 20:00 uur in het clubhuis aan de Wijndaelerweg, houdt het bestuur van sv Die Haghe een Algemene Leden Vergadering. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd aan de ALV deel te nemen.

De agenda en de overige stukken staan in de persoonlijke omgeving. Naast vaste onderdelen, zoals de begroting en het af- en aantreden van bestuursleden, staan de voorgenomen verhoging van de contributie en de vrijwilligersbijdrage op de agenda. Die Haghe heeft in de afgelopen 5 jaar de contributie niet verhoogd of geïndexeerd. Onder de huidige omstandigheden is dit niet meer houdbaar. Reden waarom het bestuur een verhoging voorstelt.

Door in te loggen in uw persoonlijke omgeving op de website kunt u de vergaderstukken raadplegen. Hoe u inlogt kunt u hier lezen. Mocht u daarover vragen hebben of problemen met inloggen hebben, neem dan via de mail contact op met de ledenadministratie, ledenadmin@svdiehaghe.nl

U kunt zich, gaarne onder vermelding van ‘ALV juni 2023’ voor de ALV opgeven bij het secretariaat. Ook afmeldingen kunt u richten aan: info@svdiehaghe.nl.

Namens het bestuur,

Leonard Hogerbrugge, secretaris

Club nieuws Overzicht