Bouwen aan een Positieve Sportcultuur! Ontdek wat we al doen en wat jij kunt doen

Als club werken we voortdurend aan het creëren van een positieve sportcultuur waarin iedereen plezier kan hebben en zich kan ontwikkelen! Gisteren was Die Haghe dan ook aanwezig bij de Sporttafel met als thema: "Een positieve Sportcultuur; Dat doen we samen!”. De Sporttafel is een platform waar verschillende sportclubs uit de regio Den Haag samen komen om van en met elkaar te leren. 

Op deze avond waren onder andere het NOC*NSF, de John Blankenstein Foundation, WSDH en de gemeente Den Haag aanwezig als sprekers. Dit zijn allen partijen die nauw betrokken zijn bij het bevorderen van een positieve sportcultuur. De gemeente deelde onder andere de drie basisvoorwaarden (hieronder te vinden) die nodig zijn voor een club om zo’n positieve sportcultuur te realiseren.  En raad eens? Die Haghe voldoet al aan al deze criteria!

Wist je dat?

1. Die Haghe een normen, waarden en gedragscode heeft - deze vormen de basis van hoe we met elkaar omgaan op de club. Bij Die Haghe hebben we een duidelijk kader van normen, waarden en een gedragscode. Door deze waarden na te leven, creëren we een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en zijn of haar volledige potentieel kan benutten. Bij Die Haghe zien we dit gedrag terug in:

  • Respectvolle omgang met elkaar (teamgenoten, leden van Die Haghe, scheidsrechter, tegenstander en vrijwilligers;
  • Acceptatie van de regels en beslissingen van het team, trainer, leider, bestuur en KNVB;
  • Niet schelden en/of kwetsende en discriminerende opmerkingen;
  • Netjes en zorgvuldig omgaan met het clubgebouw en de materialen van Die Haghe, zoals de trainingsballen en voetbaldoeltjes;
  • Het terrein schoon en opgeruimd houden;
  •  Ouders en verzorgers die hun kinderen zoveel mogelijk bij zowel thuis- als uitwedstrijden aanmoedigen en vervoer bieden;
  • Positieve aanmoediging tijdens de wedstrijden;
  • Geen bemoeienis met de arbitrage;
  • Het uitdragen van de normen, waarden en gedragsregels door respectvolle communicatie met elkaar.

 

Meer informatie is hier te vinden.

2. Elke speler en/of ouder terecht kan bij de vertrouwens(contact)persoon – want je staat er niet allen voor.

Binnen onze club hebben wij twee vertrouwens(contact)personen. We hechten veel waarde aan een positieve sportcultuur en doen er alles aan om grensoverschrijdend gedrag en misstanden, zoals; pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, te voorkomen. Iedereen binnen de club kan daarom terecht bij de vertrouwens(contact)personen voor een onafhankelijk en luisterend oor. Zij kunnen bijvoorbeeld adviseren over vervolgacties, bijstaan tijdens gesprekken en gezamenlijk zoeken naar geschikte oplossingen.

Meer informatie is hier te vinden.Je kan ook altijd bellen naar Centrum Veilige Sport via 0900-2025590 (zij zijn doordeweeks van 08.30 tot 17.30 bereikbaar) of neem een kijkje op hun site via: https://centrumveiligesport.nl/

3. Voor vrijwilligersposities vragen wij een verklaring omtrent gedrag – dit is onze verantwoordelijkheid als club naar jou toe.

Veiligheid staat voorop, vooral als het gaat om onze jeugdleden. Daarom vragen wij voor vrijwilligers, trainers, coaches, etc. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. WSDH (Werkgever Sportclubs Den Haag) adviseert dat iedereen die in zijn of haar positie met kinderen en kwetsbaren in contact komt moet beschikken over een VOG. Hierdoor dragen wij bij aan een veilig sportklimaat!

We zijn ontzettend trots dat we als vereniging al aan de basisvoorwaarden voldoen, maar zouden Die Haghe niet zijn als we niet zouden streven naar verbetering! Wij willen dat iedereen zich thuis. Laten we dus vooral samen blijven werken aan het behouden en versterken van de positieve sportcultuur!

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Kirsten Winkel en Margreet Drijvers

 

 

Club nieuws Overzicht