Nieuwjaarstoespraak voorzitter

Beste leden, welkom op de nieuwjaarsreceptie van onze mooie vereniging. Het is de eerste sinds lange tijd waar we elkaar weer echt kunnen ontmoeten!

Traditiegetrouw staan wij aan het begin van mijn verhaal stil bij diegene die ons ontvallen zijn. Want hoe mooi ook het verenigingsleven kan zijn, afscheid nemen is onontkoombaar maar valt ons zwaar.

Aan de ene kant maakten we mooie stappen in onze verenigingsstructuur en in de faciliteiten die we kunnen bieden. Aan de andere kant hadden we het op sportief gebied erg lastig. Zowel ons eerste dames en heren team zaten in zeer zwaar weer. Dat noopte ons om bij heren 1 de trainer te vervangen, iets wat bij onze vereniging verre van normaal is. Ik kan u vertellen dat dit voor alle betrokkenen een vervelende tijd was. Gelukkig hadden beiden teams een ware Houdini act voor ons in petto. Zo werd een belofte aan Kees de Groot ingelost en bleef het 1e en 2e klasse niveau behouden.

Die Haghe stapt dit jaar haar jubileumjaar in. In 1923 begonnen als "Sportvereniging Buitenlandse Zaken" om in 1944 verder te gaan onder de naam Die Haghe. In die honderd jaar is er veel gebeurd. Nederland stond in brand, werd weer opgebouwd en ging floreren. Die analogie past ook bij onze vereniging. In 2003 bijna niet meer te redden, toch weer opgebouwd en floreert als nooit tevoren. Het jubileumjaar zal gepaard gaan met diverse activiteiten. Er is een heuse jubileumcommissie met grootse en meeslepende plannen. Deze zullen zich in de loop van dit jaar aan u ontvouwen.

100 jarigen hebben veel meegemaakt en veel te vertellen. Het verheugt mij dan ook te melden dat er inmiddels is begonnen met het schrijven van een echt jubileum boek. Die Haghe 100 jaar. Ik ken weinig honderdjarigen die zo vitaal zijn als wij!

Ook dit nieuwe jaar liggen er velen uitdagingen. Zo zijn we stappen aan het zetten die moeten leiden tot het vernieuwen van de kleedruimtes. Platgooien en nieuwe bouwen is te simpel. Er zitten vele haken en ogen aan. Maar het begin is er. In dat kader is het mooi te melden dat de gemeente Den Haag onze vereniging (als enige in Den Haag) heeft gevraagd om een aanvraag te doen in het kader van “social return”. Even uitleggen; Elke leverancier moet 2 procent van de order reserveren om terug te laten vloeien in de maatschappij, dat noemt men social return. Met 2 procent van het bedrag dat het heeft gekost om Amare te neer te zetten kunnen wij mooie nieuwe kleedkamers bouwen.

Een lang gekoesterde wens is een extra kunstgrasveld. Er lopen gesprekken met de gemeente Den Haag en de Internationale school omdat te realiseren. Een principe besluit is inmiddels genomen. Veld 6 zal, als alles goed gaat, met ingang van 2025 worden omgebouwd tot kustgrasveld. Een mooi stuk samenwerking van drie partijen op het sportpark. Immers de gemeente Den Haag investeert eigenlijk niet meer in kunstgrasvelden. Dat het nu toch waarschijnlijk gaat lukken is een geweldig resultaat.

Ook de technische structuur van de vereniging maakt stappen. De Technische Commissie is bezig om deze structuur toekomstbestendig te maken. Bij vele selectieteams wordt het divisie niveau aangetikt. De uitdaging is dit te bestendigen en structureel te maken. De uitdagingen liggen hier bij de oudere jeugdteams. Daar is het verloop eigenlijk te groot. Dat baart zorgen.

Kijkend naar de andere geledingen van de vereniging dan zijn we daar ook stappen aan het zetten. Hoe run je een clubgebouw wat intensief wordt gebruikt? Moet je daar verder professionaliseren of moeten we accepteren dat je soms wat langer moet wachten op het natje en het droogje. De inkomsten vanuit het clubgebouw kunnen we niet missen. Het is dus zaak daar serieus mee om te gaan.

De financiële organisatie van de vereniging is goed op orde. Natuurlijk zijn er nog verbeteringen aan te brengen. Het is vele malen beter dan dat het was. Dat geeft een zekere mate van rust, de cijfers zijn betrouwbaar, de gemaakte prognoses die daarbij horen ook. Dat maakt besturen een stuk makkelijker.

Dat laatste is een mooi bruggetje naar het hoofdbestuur van de onze vereniging. Hoe gaan we daar in de komende jaren mee om. Blijven we roofbouw plegen op een klein groepje vrijwilligers dat uw bestuur is of gaan we serieus aan de slag met een andere structuur. Wij, als bestuur zijn van mening dat het echt anders moet. Een bestuur dient te besturen, leiding te geven, verantwoordelijkheid te nemen. De praktijk is echter heel anders. Het besturen van de vereniging wordt vaak verward met het uitvoeren van vele operationele taken. Als we mensen bereid krijgen een bestuursfunctie te gaan bekleden, dan moet dat gaan veranderen.

Daar zijn we mee gestart. Het hoofdbestuur is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Het moet van uitvoerders naar portefeuillehouders. Het dragen van de bestuurlijke verantwoordelijk in plaats van het vegen van het clubgebouw. We zijn ons terdege van bewust dat die verandering bij onszelf begint. Het hoofdbestuur is aan zet.

Dat brengt mij tot mijn eigen positie. Ik heb besloten dat ik aan het eind van dit jaar stop als voorzitter van onze vereniging. In 2003 ben ik met een aantal mensen de uitdaging aangegaan om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. Het was een mooie tijd. Hoe blij waren we met elk lid dat zich aanmeldde nadat we in vol ornaat op een braderie hadden gestaan. We maakten steeds een klein stapje vooruit en bracht ons, twintig jaar later, tot waar we nu zijn. De laatste periode, sinds 2015, mocht ik voorzitter zijn van onze vereniging. Ik ben dankbaar voor alle vertrouwen. Waarom stoppen? Ik vind dat het tijd wordt voor een ander geluid een andere stijl. Dit in navolging van een nieuwe bestuursvorm voor onze vereniging. Aan de andere kant, twintig jaar aan de knoppen draaien van de vereniging in welke vorm dan ook, is best lang. Tijd voor een nieuw gezicht.

Ik ben benieuw wat dit jaar ons gaat brengen. Kunnen we het niveau bij jeugd nog een stap laten maken, alle teams op divisie niveau? Gaat ons eerste vrouwenteam een rol van betekenis spelen in de regio? Natuurlijk gaan ze dat doen! Die Haghe heeft de twee na grootste vrouwen / meisjes afdeling van heel Nederland. Hard werken loont! Gaan we de vierde divisie met ons eerste mannenteam? Het zou zo maar eens kunnen. Vanuit de kelder naar de top van het amateurvoetbal.  

Ik ben ook benieuwd naar onze nieuwe organisatie, een nieuw elan. Maar ook naar ons jubileum wat we met elkaar gaan vieren. Zo veel om naar uit te kijken, zo veel om samen te beleven. Het is in alle opzichten mooi om een Die Haghe lid te zijn en daarop wil ik met jullie het glas heffen!  

Vanaf deze plek wens ik en het volledige bestuur ons allen als sv Die Haghe eenieder een succesvol 2023 toe en jullie allen persoonlijk een gezond en voorspoedig nieuw jaar.

Bestuursnieuws Overzicht