Correctie op contributie inning

Bij de meest recente contributieronde zijn er een aantal zaken niet goed gegaan. Allereerst bieden wij hiervoor onze welgemeende excuses aan. Een en ander kan echter wel worden gerepareerd. English below

Termijnbetaling

Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan het betalen in termijnen, kan de lopende incasso worden gestorneerd. In ClubCollect kan dan zelf worden ingesteld dat in termijnen wordt betaald.

Administratiekosten

De contributie is zonder opzet verhoogd met een bedrag van EUR2,50 voor administratiekosten. Deze zijn niet verplicht en kunnen uiteraard worden gecrediteerd. Graag dit ook in ClubCollect aangeven door een bericht te sturen.

Uiteraard zijn wij bereid te helpen, wanneer het niet lukt.

Met vriendelijke groet,

Theo de Wit, penningmeester

ENGLISH

A number of things went wrong with the most recent contribution round. First of all, we offer our sincere apologies for this. However, things can be repaired.

Instalments

If you prefer to pay in instalments, the current direct debit can be cancelled. In ClubCollect it is then possible to set up an instalment plan.

Administration costs

The membership fee has been undeliberately increased by an amount of EUR 2.50 for administration costs. These are not mandatory and can of course be credited. Please indicate this in ClubCollect by sending a message.

Of course we are willing to help.

Kind regards,

Theo de Wit, treasurer

Club nieuws Overzicht