Onderzoek door Haagse studenten

Vijf studenten van de Haagse Hogeschool doen onderzoek naar de inclusiviteit in de sport, in het bijzonder ten aanzien seksuele geaardheid en diversiteit. In dit bericht vertellen ze wie ze zijn en wat ze precies gaan doen.

Five students from The Hague University of Applied Sciences are researching inclusiveness in sport, particularly with regard to sexual orientation and diversity. In this message, they introduce themselves and what they are going to do.

Beste leden van die Haghe, 

Wij zijn vijf studenten van De Haagsche Hogeschool die aankomende weken onderzoek komen doen bij jullie op de club. Wij houden zelf van sport en vinden dan ook dat iedereen hiervan zou moeten kunnen genieten. Dit is echter nog niet altijd het geval. Veel jongeren stoppen met sporten omdat ze zich op jonge leeftijd anders voelen dan de rest, vaak voelen ze zich buitengesloten en stoppen ze daarom met sporten. Deze groep betreft de LHBTI+ community, 1 op de 20 personen valt onder deze groep, alhoewel ze bijna niet worden vertegenwoordigd op of naast het veld. Wij willen dan ook als groep gaan kijken waar dit aan ligt en wat we hier eventueel aan kunnen doen. In samenwerking met Die Haghe willen wij een stap zetten naar meer gelijkheid op het veld.  
 
Wat kunt u van ons verwachten? 
Soms zult u ons vinden langs de lijn en kunnen we een paar vragen stellen of een klein gesprek houden. Een andere keer zou u ons kunnen helpen met het invullen van bijvoorbeeld een enquête. Belangrijk bij dit onderzoek is dat iedereen zich op zich gemak voelt, je bent dan ook niet verplicht mee te doen of vragen te beantwoorden. Het doel van het onderzoek is om voorlichting te geven over en gehoor te geven aan de LHBTIQ+-community binnen het voetbal. Uw bijdrage aan dit onderzoek kan dan ook helpen om het veld een veilige plek te maken voor iedereen. 
 
Met vriendelijke groet,

 

De projectleden,
Daniël, Edmée, Maxime, Nathan en Benthe

Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën neem dan gerust contact met ons op.

Mail: sportprojectsed@gmail.com 

Telefoon: +316 8200 9777

 
Dear members of Die Haghe,
We are five students from The Hague University of Applied Sciences who will be conducting research at your club in the coming weeks. We love sport and think that everyone should be able to enjoy it. However, this is not always the case. Many young people stop playing sports because they feel different from the rest at a young age, often they feel excluded and therefore stop playing sports. This group concerns the LGBT+ community, 1 out of 20 are part of this community, although they are hardly represented on or off the field. As a group, we would like to find out why this is the case and what we can do about it. In cooperation with Die Haghe, we want to take a step towards more equality on the pitch.   

What can you expect from us?
Sometimes you will find us along the pitch and we can ask a few questions or have a little talk. Another time, you might help us by filling in a survey, for example. It is important that everyone feels comfortable with the survey, so you are not obliged to participate or to answer questions. The purpose of the survey is to provide information about and to respond to the LGBT+ community within football. Your contribution to this survey can help make the field a safe place for everyone. 
 
Kind regards,
 
Daniël, Edmée, Maxime, Nathan en Benthe
 
If you have any questions, comments or ideas, please feel free to contact us.

Mail: sportprojectsed@gmail.com 

Phone: +316 8200 9777
Club nieuws Overzicht