DH JO14-1 - NEXT GENERATION BVO GROUP

15-07-2020, 18:30 uur
Oefen | Meer Die Haghe JO14-1 >

DH JO16-1 - MVV '27 JO17-1

18-07-2020, 13:00 uur
Oefen | Meer Die Haghe JO16-1 >

Heeft u een vraag aan één van de bestuurs- of commissieleden?
Klik dan hier voor de adressen.

NETWERKBIJEENKOMSTEN VOOR ONDERNEMERS

Meer informatie >

Kiddy Goodpills

Update over Corona / 21 april 2020 / NEW: ENGLISH BELOW

21-04-2020 21:46 - Algemeen

Beste leden, ouders, donateurs,

Het Kabinet heeft vanavond besloten enkele Corona-maatregelen te versoepelen. Onder de nieuwe regels is het vanaf 28 april, voor kinderen tot en met 12 jaar, weer mogelijk om buiten en in teamverband te trainen. Ook geldt er een versoepeling voor kinderen van 12 tot en met 18. Dat is heugelijk nieuws.

Donderdag aanstaande komen de jeugdcoördinatoren bij elkaar om dit te bespreken en te zien hoe we de jeugd van Die Haghe weer aan het ballen kunnen krijgen. De eerste plannen daarvan lagen al klaar. Vanzelfsprekend zullen adviezen van de KNVB en de Gemeente Den Haag hierin worden meegenomen. We zullen jullie over de voortgang via de website en de diverse app-groepen op de hoogte houden.

Het bestuur heeft de laatste periode ook veel tijd gestoken in het maken van financiële plannen en het bespreken van mogelijke scenario's. Aan de hand van deze exercitie hebben we de nodige maatregelen genomen, waarvan we onderaan deze brief een lijstje hebben opgenomen.

De genomen maatregelen hebben het gewenste positieve effect. Het bestuur heeft er dan ook alle vertrouwen in dat, onder de huidige omstandigheden, de club deze crisis het hoofd kan bieden. Eén punt is daarbij van levensbelang. Dat is de contributie die voor het laatste kwartaal geïnd wordt. Deze financiële injectie is een niet te onderschatten inkomstenbron die Die Haghe, juist nu, hard nodig heeft. Het bestuur gaat er dan ook van uit dat ieder lid de contributie zal voldoen.

Ook positief is dat de vereniging niet stil staat. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. Bij de jeugd hebben de coördinatoren de grote lijnen al uitgezet; teams in kaart gebracht en trainers gezocht, gesproken en aangesteld. Ook bij de senioren (dames en heren) worden grote stappen gezet. Het technisch plaatje nadert zijn voltooiing. Maar ook de plannen voor de wedstrijd en trainingsschema's zijn volop in uitvoering. Wat ons betreft kan het nieuwe voetbalseizoen niet vroeg genoeg beginnen.

We zullen jullie in de komende tijd regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen Die Haghe. Heb je daar ideeën over, dan weten jullie ons te vinden. Rest ons eenieder van jullie, en jullie familie en naasten, alle goeds voor de komende tijd toe te wensen.

 

Namens het bestuur van s.v. Die Haghe
Ton van der Starre, voorzitter

 

Enkele voorbeelden van genomen maatregelen:
• Het aanvragen van werktijdverkorting voor onze exploitatie medewerker, welke aanvraag is gehonoreerd;
• Het aanvragen van de RVO tegemoetkoming van €4.000 wegens gederfde inkomsten, welk bedrag inmiddels is ontvangen;
• Het stopzetten of sterk reduceren van de vergoedingen voor vrijwilligers, trainers, coördinatoren
• Het actief innen van contributies en bijdragen en uitstel van belastingen;
• Het in overleg gaan met de gemeente Den Haag over de veldhuur en het eerder laten plaatsvinden van het onderhoud van de velden en de kleedkamer;
• Het aanschrijven van onze leveranciers zodat er geen automatische leveringen en activiteiten meer plaatsvinden en het laten onderhouden van onze (technische) installaties.
• Daarnaast hebben we gesneden in de kosten waar dat mogelijk was en betalingen gedaan die we niet tot volgend seizoen kunnen of willen laten liggen.

 

ENGLISH VERSION

Dear members, parents, donors,

The Dutch government has decided to relax some Coronavirus restrictions. In line with the new guidelines, and as of April 28, kids up to the age of 12 will be free to attend team practice outdoors. An easing of restrictions for kids between the ages of 12 and 18 was also announced. This is joyful news.

The youth coordinators will be meeting Wednesday, April 22, to discuss the best approach to get our Die Haghe youth players to take the field again.

The initial plans for this were already in place. Needless to say, advice of the KNVB and the municipality of The Hague will be taken into account. We will keep you posted every step of the way through our website and the various group chats.

These past few weeks, our Board has also put a lot of effort in laying out financial plans and reviewing possible scenarios.
Based on this exercise we have taken the necessary measures; a list of which is included at the end of this letter

The measures adopted have yielded the desired positive results. Our Board is therefore confident that, under the current circumstances, our club can overcome this crisis. Of course this involves one element which is of utmost importance: the contribution collected for the last quarter. This financial injection is a crucial source of income that is urgently needed by Die Haghe, particularly now. Our Board hopes and expects all members to comply with their obligations.

On another positive note, our club has not been idle. The preparations for the upcoming season are already well under way. The youth coordinators have already outlined the broad strokes; teams have been assessed as well as the search for, meeting with and appointment of coaches. The seniors (ladies and gentlemen) are also making great progress. The technical scheme is almost being completed. And plans for the game and practice schedules are in full swing too. We are eagerly looking forward to the start of the new soccer season.

We will be keeping you updated on the latest developments of Die Haghe. Your ideas are welcome, so send them our way.

Wishing each and every one of you, and your family and loved ones, all the very best in what lies ahead.

On behalf of the Board of Die Haghe,

Warm Regards,

Ton van der Starre

 

Some examples of the adopted measures:
•Application for a reduction in working hours for our operational employee, which has been granted;

•Application for the compensation scheme provided by the Netherlands Enterprise Agency for the amount of €4.000 for the loss of income, which has already been received;

•Cancellation or considerable reduction
of expense allowances given to our volunteers;

•Active collection of fees and contributions, and deferral of tax payments;

•Consultation with the municipality of The Hague regarding the rental of fields and doing maintenance of fields and locker rooms ahead of time;

•Calling upon our suppliers to cancel automatic deliveries and activities, and carrying out maintenance of our (technical) installations;

•We have also cut costs where it was possible to do so, and we have made payments that we could not or did not want to skip this season.

Nieuws

Strandtoernooi Vrouwen 30+

14-07-2020
Op maandagavond 13 juli namen de vrouwen 30+ afscheid van een raar seizoen met het traditionele strandtoernooi.

Indelingen jeugdafdeling

12-07-2020
Afgelopen week zijn de competitie indelingen van onze jeugd bekend gemaakt. Enorm trots zijn we dat onze jeugd afdeling zowel qua niveau als in de breedte volgend seizoen wederom een stap omhoog zet.

De zeer verrassende poule-indeling voor Die Haghe 1 is bekend

10-07-2020
Die Haghe 1 is voor het seizoen 2020-2021 ingedeeld in in de 1e klasse A. De KNVB heeft gebroken met een traditie en de Rotterdamse regio-clubs in "Zuid" ingedeeld en de Haagse regio-ploegen uit ...

Hermanna de Wit overleden

09-07-2020
Vandaag bereikte mij het zeer droevige bericht dat Hermanna de Wit, echtgenote van Eric de Wit en schoondochter van Gijs en Nel de Wit, is overleden.

Datums bekendmaking indelingen beker- en competitie

09-07-2020
De KNVB heeft een schema bekend gemaakt met daarin de datums waarop de diverse indelingen bekend worden gemaakt.

Die Haghe zoekt nieuwe leden voor de Kas Commissie!

06-07-2020
Binnenkort treedt Kees Huisman, na het afronden van zijn termijn, af als lid van de Kas Commissie van Die Haghe. De Kas Cie vervult een belangrijke rol. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden.

We gaan weer open! *** Update 1 juli 2020 ***

29-06-2020
Het sportpark mag per 1 juli weer open. Het wachten is nog op de formele toestemming van de gemeente.

Hebben jullie deze al gezien?

28-06-2020
Onze eigen Vidjai in gesprek met Jan Dirk van der Zee over racisme

Riet Rommers overleden

26-06-2020
Gisteravond bereikte ons het trieste bericht dat Riet Rommers is overleden.

Vanaf 1 juli mag veel weer!

24-06-2020
Vanavond heeft het kabinet verdergaande versoepelingen aangekondigd. Ook voor onze club heeft dat positieve gevolgen. Welke dat zijn wordt nu verder uitgewerkt.
Pagina 1 van 171  > >>

DOWNLOAD HIER HET LAATSTE CLUBBLAD

Naar alle clubbladen >

WORD OOK LID!

Meer info en aanmelden »

JOIN THE CLUB!

More info en registration »

DIE HAGHE ZOEKT VRIJWILLIGERS

Geef je nu op als vrijwilliger, we hebben een leuke functie voor jou!

Vriendenloterij

© 2012  sv Die Haghe