DH JO19-1 - GRAAF W VAC JO19-1

11-07-2020, 14:30 uur
Oefen | Meer Die Haghe JO19-1 >

DH JO16-1 - CONCORDIA JO16-2

11-07-2020, 13:00 uur
Oefen | Meer Die Haghe JO16-1 >

Heeft u een vraag aan één van de bestuurs- of commissieleden?
Klik dan hier voor de adressen.

NETWERKBIJEENKOMSTEN VOOR ONDERNEMERS

Meer informatie >

Kiddy Goodpills

COVID-19/Corona update 23 maart / update

23-03-2020 18:27 - Algemeen

Beste leden, beste allemaal,

Nederland gaat de tweede week in van de beperkende maatregelen die de regering ons heeft opgelegd om de snelle verspreiding van het COVID-19/Corona virus af te remmen en de gevolgen van het virus te dempen. Noodzakelijke maatregelen, die diep in ons aller leven ingrijpen. Iedereen probeert er het beste van te maken maar het is duidelijk dat we in rare tijden leven: scholen dicht, crèche opvang alleen voor degene die in cruciale beroepen werkzaam zijn, thuis werken, scholing via internet, op anderhalve meter van elkaar afrekenen bij de kassa van de winkel, terwijl de kassière zich achter een plexiglas scherm bevindt, ga zo maar door. Contact onderhouden wordt lastiger, ouderen en zwakkeren moeten worden ontzien en je kunt je kinderen niet meer met een bal naar het park/speelveld sturen. Dit geldt overigens ook voor de velden van Die Haghe!

De trainingen, de wedstrijden en het clubhuis zijn nu even niet de plekken waar we elkaar zien en spreken maar Die Haghe is natuurlijk uiteindelijk een verzameling van alle leden, die zonder uitzondering door de maatregelen getroffen worden. Ook binnen het bestuur merken we het al: Sylvia Huisman doet zoveel mogelijk aan zelf-isolatie om dagelijks fit op haar werk in het ziekenhuis te kunnen verschijnen, andere bestuursleden werken vanuit huis en de voorzitter werkt – heel modern- met een laptop vanaf Die Haghe. Dat is voor velen onder ons niet anders.

Dus laten we ook een moment stilstaan bij de impact die het Corona virus op ons heeft. Voor zij die in de zorg werken, of in de supermarkten, het transport en al die andere beroepen die door moeten gaan wil Nederland niet vastlopen. En laten we stilstaan bij wat het betekent om thuis te zitten als je volgende opdracht niet door gaat, als het orderboek van het bedrijf waar je werkt leger en leger wordt; en laten we er bij stil staan wat het met je doet als je èn het huishouden moet regelen, moet werken maar meteen ook school moet spelen voor je kinderen. Laten we de moed erin houden en vooruitkijken, en laten we contact met elkaar houden en omkijken naar degene die niet in 100 app-groepen zit. De Koning riep ons allemaal op eenzaamheid te bestrijden. Laten we daar ons steentje aan bijdragen.

Het eerlijke verhaal
De KNVB heeft intussen laten weten dat zij, zonder inzicht te hebben in hoe het lopend seizoen zal gaan verlopen, er naar streeft deze op uiterlijk 30 juni te laten aflopen. Het afwikkelen van het seizoen wordt dan ook, in de woorden van de KNVB zelf, 'een uitdaging'. Met de aanvullende overheidsmaatregel die groepsvorming verbiedt tot eind mei ziet het er niet naar uit dat we een normaal seizoeneinde gaan krijgen.

Naast het afwikkelen van deze competitie heeft het bestuur ook de zorg voor de toekomst: volgend seizoen moet de club weer volop kunnen draaien om voor iedereen een goed en sportief wedstrijdseizoen te kunnen garanderen. Die Haghe, met meer dan 1100 leden, is echter ook een klein bedrijfje. De club heeft mensen in dienst, inkomsten en uitgaven, leningen af te betalen en investeringen te doen. COVID-19/Corona heeft de bedrijfsvoering van de club flink door elkaar gegooid. Daarom heeft het bestuur in de afgelopen weken besproken welke aanvullende financiële maatregelen er nodig zijn om de club door deze lastige periode te loodsen en levensvatbaar te houden.

Een nadeel is bijvoorbeeld dat de inkomsten uit het clubgebouw (de bar en de keuken) volledig gestopt zijn, een bijkomend voordeel is dat het verbruik van bijvoorbeeld gas, water en licht (vooral de veldverlichting) ook naar beneden is gegaan. Sommige betalingen kunnen worden uitgesteld en opgeschort, sommige betalingen vinden juist doorgang, om later niet met een verzwaarde begroting te worden geconfronteerd.
De maatregelen die het bestuur heeft genomen dienen een duidelijk doel: opschorten van enkele betalingen zodat in de komende tijd duidelijk wordt wat de middelen zijn waarover de club echt kan beschikken, waarna in overleg met de diverse partijen, uitstaande schulden kunnen worden voldaan. Daarvoor is allereerst een pas op de plaats nodig en een goed inzicht in welke bedragen er binnen komen, en welke er uit gaan.

Zo zal de club aan de gemeente verzoeken de huurbetaling voor de velden van Die Haghe stop te kunnen zetten en zal, nu het verbruik drastisch is verminderd, gekeken worden of de energie rekening kan worden verlaagd. Ook zijn de vrijwilligersvergoedingen die dienen als vergoeding voor onkosten, stopgezet. Op het moment dat de vereniging weer gaat draaien, worden deze betalingen weer hervat. Aan de trainers zal worden gevraagd of zij kunnen instemmen met een opschorting van betaling van enkele weken. Ook zal de club voor de betaalde krachten een beroep doen op werktijdverkorting, waarbij het nog te starten gemeentelijk fonds een deel van de het betreffende bedrag voor diens rekening zal nemen. Vanzelfsprekend moeten deze regelingen nog verder uitgewerkt worden. Het bestuur staat daarbij natuurlijk open voor vragen en suggesties.

Duidelijk is ook dat de contributie voor de club een belangrijke inkomstenbron is en blijft; en hoewel er de komende tijd waarschijnlijk niet kan worden gevoetbald zal deze, conform het geldende schema, in de maand april worden geïnd. Dit is noodzakelijk zodat de club de komende tijd in de gelegenheid is aan alle lopende verplichtingen te voldoen.

Wij hopen natuurlijk dat de situatie snel weer normaal is. Tot die tijd wensen we jullie allemaal veel sterkte en gezondheid toe.

Het bestuur

 

Dear Members, dear all,

We are entering the second week of the stringent COVID-19/Corona virus measures, aimed at mitigating the spread of the virus. We live in strange times: schools closed, day care for those with crucial jobs, working from home, assisting your kids with school work and a check out at the supermarket with the cashier who hides behind a screen.


Practice, football games and the club house are not the places where we meet these days, but in the end the club is nothing more then a collection of people that are, with no exceptions, confronted with the restrictive measures we have to face. We notice it also within the board: Sylvia Huisman practices self-isolation in order to remain fit and ready for her job at the hospital. Several board members work from home and the chairman opens his lap-top in the clubhouse. How utterly modern of him. For many of you this isn't any different. So lets take a moment to realise what the impact of the virus has on us; what it entails for those who work in care homes and hospitals, or in supermarkets, logistics and all other jobs that need to be done, to prevent the Netherlands to come to a grinding halt. And let us realise what it means when your next job gig is cancelled, the order book of the company you work at is more empty every week and what it entails to need to work, do the shopping and have to assist your kids with their school in these weird times. It is easier said than done. But let's stay hopeful and optimistic and let's keep in touch, also with those who are not in the app-groups we're in. Even the King appealed to us, so let's do our share, shall we?

The honest story
The Netherlands Football Association has no idea yet of how and when this season will end. But as group gatherings are prohibited until the last day of May it us unlikely well see and somewhat normal end to this season.

Besides the worries and duties in this season, the board has responsibilities for the way forward: also next season the club needs to be fully functional in order to guarantee everyone an optimal new season. Die Haghe, with over more than 1100 members, can considered to be a small enterprise: it has people employed, revenues, expenditures, loans to pays, investments to make. COVID-19/Corona has made the financial management of the club a difficult task. Over the last few weeks the board has therefore discussed the available options, necessary to guide the club through these financially difficult times.

A disadvantage were confronted with is a complete stop of revenues from operating the club house (bar and kitchen), an advantage may be that the usage of gas, light and electricity is down considerably (especially the lights on the pitches). As the revenues dwindle some payments can be postponed, some payments need to be made, also not to burden next year budget too much. The measures the board has taken serve a distinct purpose: postponement of expenditures so that, in coming weeks, we'll have a clear picture on what finances will be available to the club, after which -and in consultation with the parties involved – the necessary payments can be made. We need to take a step aside now and asses what revenues there are, and what (longer term) costs need to be met.

The club will also request the municipality if it is possible to halt the payments for the rent of the pitches and, now that the use of electricity has gone down tremendously, if the bill on that can be reduced. Another measure is halting the fee paid to volunteers. The fee is to compensate for expenses made during the football season. When the club returns to normalcy again the payments will be made available again. Trainers will be asked if they can agree to a postponement of the payment of their fees for a few weeks. For the employees of the club the board will request the municipality to agree to a temporary shortening of their working hours, for which the municipality – under the new and yet to be implemented new regulations – will also pay a certain amount of compensation. It stands to reason that these measures need to be elaborated on and the board is open for discussion, options and suggestions on this.

It is also clear that the annual membership fee is and remains an important source of income for the club; and although it is unlikely that we will be able to play football at Die Haghe in the coming weeks, the fee will, in line with the current rules and regulations, collected. This is a necessary step, in order to be able to meet all current and future financial obligations.

Of course we very much hope that we will be able to return to normalcy as soon as possible; but until that time we wish you strength and good health.

The board of Die Haghe

Nieuws

De zeer verrassende poule-indeling voor Die Haghe 1 is bekend

10-07-2020
Die Haghe 1 is voor het seizoen 2020-2021 ingedeeld in in de 1e klasse A. De KNVB heeft gebroken met een traditie en de Rotterdamse regio-clubs in "Zuid" ingedeeld en de Haagse regio-ploegen uit ...

Hermanna de Wit overleden

09-07-2020
Vandaag bereikte mij het zeer droevige bericht dat Hermanna de Wit, echtgenote van Eric de Wit en schoondochter van Gijs en Nel de Wit, is overleden.

Datums bekendmaking indelingen beker- en competitie

09-07-2020
De KNVB heeft een schema bekend gemaakt met daarin de datums waarop de diverse indelingen bekend worden gemaakt.

Die Haghe zoekt nieuwe leden voor de Kas Commissie!

06-07-2020
Binnenkort treedt Kees Huisman, na het afronden van zijn termijn, af als lid van de Kas Commissie van Die Haghe. De Kas Cie vervult een belangrijke rol. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden.

We gaan weer open! *** Update 1 juli 2020 ***

29-06-2020
Het sportpark mag per 1 juli weer open. Het wachten is nog op de formele toestemming van de gemeente.

Hebben jullie deze al gezien?

28-06-2020
Onze eigen Vidjai in gesprek met Jan Dirk van der Zee over racisme

Riet Rommers overleden

26-06-2020
Gisteravond bereikte ons het trieste bericht dat Riet Rommers is overleden.

Vanaf 1 juli mag veel weer!

24-06-2020
Vanavond heeft het kabinet verdergaande versoepelingen aangekondigd. Ook voor onze club heeft dat positieve gevolgen. Welke dat zijn wordt nu verder uitgewerkt.

HERINNERING: Wall of Fame

22-06-2020
Voor een nieuw te starten sponsorproject t.b.v. onze jeugdafdeling (waarover in de komende periode meer informatie zal volgen) zijn we op zoek naar foto's met sv Die Haghe jeugdspelers. Dit kunnen ...

Vrouwen 1 Die Haghe promoveert naar 2e Klasse!

15-06-2020
Afgelopen vrijdag heeft de KNVB alsnog besloten om de vrijgekomen plaats in de 2e klasse aan Die Haghe toe te kennen. De ambities van Die Haghe liggen met het vrouwen- en meidenvoetbal hoger. ...
Pagina 1 van 170  > >>

DOWNLOAD HIER HET LAATSTE CLUBBLAD

Naar alle clubbladen >

WORD OOK LID!

Meer info en aanmelden »

JOIN THE CLUB!

More info en registration »

DIE HAGHE ZOEKT VRIJWILLIGERS

Geef je nu op als vrijwilliger, we hebben een leuke functie voor jou!

Vriendenloterij

© 2012  sv Die Haghe