VELO 1 - DIE HAGHE 1

26-09-2020, 14:30 uur
comp | Meer Die Haghe 1 >

VELO 2 - DIE HAGHE 2

26-09-2020, 11:00 uur
comp | Meer Die Haghe 2 >

Heeft u een vraag aan één van de bestuurs- of commissieleden?
Klik dan hier voor de adressen.

NETWERKBIJEENKOMSTEN VOOR ONDERNEMERS

Meer informatie >

Kiddy Goodpills

Protocol vertrouwenspersoon

Leden van s.v. Die Haghe kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is:

Sonja KeizersSonja Keizers
Telefoon: 070-3231176
E-mailadres: sonja@pillenenpraten.nl

Klik hier om Sonja beter te leren kennen

Taken

De taken van de vertrouwenspersoon kunnen zijn:

 • een luisterend oor bieden;
 • adviseren over volgacties;
 • bijstaan tijdens gesprekken;
 • bemiddelen;
 • zoeken naar geschikte oplossingen;
 • eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
 • assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
 • (preventief) voorlichting geven.

Aanleidingen

U kunt de vertrouwenspersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van adviezen omtrent:

 • Ongewenst gedrag: In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden.
  Meer in het bijzonder gelden als vormen van ongewenst gedrag:
  Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.
 • Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.
 • Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:
  • het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene,
  • het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten,
  • het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.
 • Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.
 • Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.
 • Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie is toevertrouwd of is bekend geworden.
Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij uitdrukkelijke, indien mogelijk schriftelijke toestemming van de melder.

Download

Protocol vertrouwenspersoon

DOWNLOAD HIER HET LAATSTE CLUBBLAD

Naar alle clubbladen >

WORD OOK LID!

Meer info en aanmelden »

JOIN THE CLUB!

More info en registration »

DIE HAGHE ZOEKT VRIJWILLIGERS

Geef je nu op als vrijwilliger, we hebben een leuke functie voor jou!

Vriendenloterij

© 2012  sv Die Haghe