Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik sv Die Haghe om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
sv Die Haghe draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij sv Die Haghe te betrekken.
Bij sv Die Haghe hebben we een vrijwilligersbeleid. Lees deze vooral even door.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Scheidsrechter vanaf O13
Wedstrijdco÷rdinator op de zaterdag
Vrijwilligerscommissie - co÷rdinatie vrijwilligers
Toernooicommissie - organisatie van toernooien
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van sv Die Haghe.
 
Kennis vrijwilligersbeleid
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van het vrijwilligersbeleid van sv Die Haghe
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking