Inning vrijwilligersbijdrage in november

In november wordt bij elk spelend lid weer de vrijwilligersbijdrage van €80 geïnd.

In November, the voluntary contribution of €80 will again be collected from every playing member.

Lees meer

Kort verslag ALV

Op 18 mei heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is een update gegeven over de financiën van de club en is er uitgebreid gediscussieerd over het beleidsplan.

Lees meer