BERICHT AAN ALLE OOIEVAARSPASHOUDERS / MESSAGE TO ALL STORK PASSHOLDERS

Laat uw Ooievaarspas scannen / Scan your Stork Pass

Velen van de Ooievaarspashouders kregen een mail met uitzondering van die personen die nieuw bij ons binnenkwamen.
Deze mail ging over het feit dat u in de gelegenheid werd gesteld tussen 27 juni tot en met 28 augustus 2020 uw pas te laten scannen. Gelukkig gaven een aantal gehoor aan deze oproep; maar helaas NIET iedereen!!
Dit kan nog éénmalig tot en met woensdag 30 september op de volgende dagen:

  • Maandag van 16.00 – 19.00 uur
  • Woensdag van 16.00 -19.00 uur
  • Vrijdag van 15.00 – 18.00 uur

Indien u niet binnen deze tijd uw pas heeft laten scannen; dan zult u de contributie zelf moeten voldoen; en zal er – zolang hieraan niet is voldaan - een trainings- en speelverbod worden ingesteld.
Wij zijn van goede willen en geven u dus nog de kans om uw Ooievaarspas te laten scannen. Dit is echter wel de laatste melding!

Met vriendelijke groet,
Namens de ledenadministratie en
penningmeester van sv Die Haghe
Mevrouw Adri Korving/Theo de Wit


 

Many of the 'Ooievaarspas' holders received an e-mail, with the exception of those people who are new.
This email was about the fact that you were given the opportunity to have your pass scanned between 27 June and 28 August 2020. Fortunately, a number of them responded to this call; but unfortunately NOT everyone !!
This is still possible once until Wednesday September 30 on the following days:

  • Monday from 4:00 pm to 7:00 pm
  • Wednesday from 4:00 pm to 7:00 pm
  • Friday from 3:00 pm to 6:00 pm

If you have not had your pass scanned within this time; then you have to pay the contribution by yourself; and - as long as this is not done - a training and playing ban will be imposed.
We are of good will and therefore give you the opportunity to have your 'Ooievaarspas' scanned. However, this is the last opportunity.

Sincerely,
On behalf of the membership administration and
treasurer of sv Die Haghe
Mrs. Adri Korving / Theo de Wit

Club nieuws Overzicht