Van de bestuurstafel - maart

Regelmatig geeft het bestuur een verslag van haar laatste bestuursvergadering en andere wetenswaardigheden.

Op 9 maart jongstleden heeft het hoofdbestuur, voltallig, vergaderd.

Wat is er besproken en besloten;

 

1.      Kennismaking met Brenda Steegers.

Met een rondje langs de velden vertelden alle aanwezigen wie zij zijn, wat hun rol en taken zijn en met welke uitdagingen zij te maken hadden.

 2.     Invulling rol penningmeester.

Brenda Steegers geeft aan dat zij de taak als penningmeester vooral ziet als een bestuurstaak en niet als uitvoerend. Het is vooral een controletaak. De maandelijkse rapportages worden opgesteld om in het bestuur te bespreken en de resultante daarvan moet ook in het verslag worden vastgelegd. Zie verder het kennismakingsartikel op de de website.

  

3.      Technisch Beleidsplan / rollen & taken.

Casper Sterk geeft aan gesprekken te hebben met mogelijke kandidaten voor de functie van Hoofd Jeugdopleidingen. Het is niet gemakkelijk een geschikte kandidaat te vinden. De functie is dermate belangrijk voor de vereniging, dat we niet over één nacht ijs kunnen gaan.

 

4.      Opvolging leden enquête.

Het bestuur praat elkaar bij over de genomen stappen. Er zijn mensen richting de Scheidsrechter commissie gegaan, de sponsorcommissie heeft met belangstellende gesproken.  De nodige kandidaten (o.a. kantinediensten) zullen via de vrijwilligerscommissie worden benaderd.

Er wordt gekeken of het nuttig is de enquête nogmaals uit zetten.

 

5.       Lopende zaken.

        De exploitatie van ons clubgebouw moet meer aandacht en ondersteuning krijgen. Nu komt er te veel terecht bij dezelfde personen terecht en dat leidt tot onwerkbare situaties. Het bestuur is zich er terdege van bewust dat de situatie urgent is en een oplossing behoeft.

 

 

 

Het hoofdbestuur sv Die Haghe

 

 

 

Bestuursnieuws Overzicht