Een nieuw mededelingenbord voor buiten

De Club van Honderd heeft de vereniging een nieuw mededelingenbord voor buiten geschonken.

Op dit buitenbord (nu naast kleedkamer 4) kan iedereen vanaf elke donderdagavond weer de veld- en kleedkamerindeling voor de wedstrijden op zaterdag terugvinden evenals het overzicht van de ligging van de velden op Ockenburgh. Dit is voor zowel leden, scheidsrechters als onze gasten een welkome aanvulling op- en verlichting van de taken van de zaterdag wedstrijdcoördinatoren.

Adri Korving van de Club van Honderd heeft maandag jl. met het aanbrengen van het bordje "Aangeboden door de Club van Honderd" het bord in gebruik genomen.