Positiviteit scoort!

Al een aantal weken is Die Haghe als pilot club begonnen met het uitdelen van de positieve blauwe kaarten bij de jongste jeugd. Positiviteit scoort.

De Blauwe Kaart geef je als team na een thuiswedstrijd aan het bezoekende team, met op de achterkant geschreven waarom dat bezoekende team sportief en respectvol was. Het is een compliment voor de tegenstander. Zo laat je met de Blauwe Kaart zien dat je de tegenstander waardeert.

Binnen die Haghe zijn er verschillende teams die de kaarten uitdelen: 5 meiden teams en 3 jongens teams.
De teams kunnen ook punten scoren, de zogenaamde plezierpunten. Het gaat de spelers immers niet alleen om ‘winnen’, maar ook en vooral om het plezier. Als ze plezier hebben in de sport, dan blijven ze zin hebben in de trainingen en de wedstrijden en blijven ze langer sporten. Daarom hebben we de Plezierpunten ontwikkeld: punten die de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd invult, na overleg met de spelers van het (thuisspelende) team. Die Plezierpunten worden samengesteld op basis van antwoorden over de wedstrijdsfeer, zoals team en scheids die hebben ervaren. Het gedrag en de positieve betrokkenheid van de verschillende partijen op en om het veld spelen daarbij een rol.
 
Zo kan een team in de wedstrijd niet alleen goals, maar ook plezierpunten scoren! Een aantal keren zijn de kaarten al uitgedeeld met heel goede resultaten. En we zijn nog steeds bezig. Dus voor iedereen positiviteit scoort!
 
Jeugd Overzicht